Czy jesteś sarkastyczny? Badanie pokazuje, że im wyższy poziom sarkazmu, tym większa kreatywność

post-title

Bycie sarkastycznym nie zawsze jest dobrze odbierane, szczególnie przez najbardziej wrażliwych ludzi. Jednak ostatnie badania przeprowadzone przez Uniwersytet Harvarda, Columbia Business School a ze Szkoły Biznesu na Świat sugeruje, że bycie sarkastycznym oferuje korzyści psychologiczne zarówno nadawcy, jak i odbiorcy wiadomości.

W badaniu wzięło udział 300 mężczyzn i kobiet, których kreatywność poddano próbie, wykonując różne zadania, po wypowiedzeniu lub wysłuchaniu komentarzy o sarkastycznym charakterze. Utworzyli również grupę kontrolną, która została poproszona o rzetelne i szczere oceny.Wyniki ujawniły, że zarówno ludzie, którzy sarkastycznie komentowali, jak i ci, którzy je otrzymali, byli 3 razy bardziej kreatywni niż grupa kontrolna, chociaż odnotowano również pewne negatywne skutki sarkazmu.

Na przykład przewidywalna tendencja do sprowokowania konfliktu między ludźmi, którzy niewiele wiedzą i których zaufanie jest ograniczone. Stwierdzono jednak, że ustanawiając prostą linię wzajemnego zaufania, aby poziomy konfliktów nie rosły, sarkazm znacząco promuje twórcze i abstrakcyjne myślenie.

The Choice is Ours (2016) Official Full Version (Wrzesień 2020)


Top